Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne

Poranený živočích

V prípade, že nájdete poraneného chráneného živočícha, volajte na pohotovostné číslo +421911485293.

Náš pracovník vás usmerní a v prípade potreby živočícha prevezme a zabezpečí následnú starostlivosť.

Zoznam pracovníkov

 

Ing. Milan Olekšák riaditeľ správy tel.:058 732 68 15
mob.: +421 911 390 238
milan.oleksak@npslovenskykras.sk

 

Kancelária riaditeľa

Mgr. Monika Rákaiová vedúca kancelárie riaditeľa a manažérka pre rozvoj NP mob.: +421 911 658 783 monika.rakaiova@npslovenskykras.sk
Jarmila Boršodiová asistentka tel.: 058 732 68 15
mob.: +421 903 298 235
jarmila.borsodiova@npslovenskykras.sk
MVDr. Andrea Balážová pracovníčka
environmentálnej
výchovy
tel.: 058 732 68 15
mob.: +421 903 298 237
andrea.balazova@npslovenskykras.sk

 

Odbor ekonomiky

Ing. Magdaléna Maníková personalistka, mzdárka, vedúca odboru mob.: +421 902 530 060 magdalena.manikova@npslovenskykras.sk
Ing. Adriana Szántaiová Oleárová ekonómka mob.: +421 911 658 825 adriana.szantaiova.olearova@npslovenskykras.sk
Janka Farkašovská finančná účtovníčka mob.: +421 902 509 191 janka.farkasovska@npslovenskykras.sk

 

Odbor ochrany prírody a krajiny

Ing. Ján Kilík anorganik tel.: 058 732 68 15
mob.: +421 903 298 230
jan.kilik@npslovenskykras.sk
RNDr. Róbert Šuvada, PhD. botanik tel.:058 732 68 15
mob.: +421 903 298 233
robert.suvada@npslovenskykras.sk
Ing. Ľubica Hudáková krajinárka tel.:058 732 68 15
mob.: +421 903 298 232
lubica.hudakova@npslovenskykras.sk
Ing. János Csík lesník tel.:058 732 68 15
mob.: +421 903 298 236
janos.csik@npslovenskykras.sk
Ing. Marián Rusnák lesník tel.:058 732 68 15
mob.: +421 910 191 596
marian.rusnak@npslovenskykras.sk
Ing. Ján Svoreň poľnohospodár tel.:058 732 68 15
mob.: +421 902 692 239
jan.svoren@npslovenskykras.sk

 

Odbor stráže prírody

Juraj Popovics strážca, vedúci odboru tel.:058 732 68 15
mob.: +421 903 298 239
juraj.popovics@npslovenskykras.sk
Ing. Štefan Matis strážca tel.:058 732 68 15
ob.: +421 911 390 243
stefan.matis@npslovenskykras.sk
Ing. Norbert Mički strážca tel.:058 732 68 15
mob.: +421 903 298 234
norbert.micki@npslovenskykras.sk
Bc. Erik Kiss strážca  tel.:058 732 68 15
mob.: +421 903 298 238
erik.kiss@npslovenskykras.sk