Kontrakt č. 116/2022/6.1 uzavretý medzi MŽP SR a Správou NP Slovenský kras so sídlom v Brzotíne

Príloha č. 1 – Plán hlavných úloh SNPSK na rok 2022

Organizačný poriadok

Organizačný poriadok Správy NP Slovenský kras so sídlom v Brzotíne

Register zmlúv, faktúr a objednávok

Zmluvy za rok 2022

Zmluvy – Správa NP ako Objednávateľ

Zmluvy – Spáva NP ako Dodávateľ

Faktúry za rok 2022

04-08/22

09/2022

Objednávky za rok 2022

18. 5. – 31. 8. 2022

Na stiahnutie

Žiadosť o samovýrobu palivového dreva

Cenník samovýroby dreva