Správa NP Slovenský kras má územnú pôsobnosť na základe Rozhodnutia ministra životného prostredia SR z 28. januára. 2015 č. 3/2015-2 o územnej pôsobnosti organizačných útvarov ŠOP SR na území NP Slovenský kras a jeho ochranného pásma, ktorý bol vyhlásený nariadením vlády Slovenskej republiky č. 101/2002 Z.z., ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský kras, na území časti okresov Revúca, Rožňava a Košice-okolie, a to konkrétne:

a) okres Košice – okolie – katastrálne územia Baška, Bukovec, Buzica, Cestice, Čečejovce, Debraď, Drienovec, Dvorníky – Včeláre, Hačava, Háj, Hodkovce, Hosťovce, Hýľov, Chorváty, Janík, Jasov, Komárovce, Malá Ida, Medzev, Mokrance, Moldava nad Bodvou, Nižný Lánec, Nováčany, Paňovce, Peder, Perín – Chym, Poproč, Rešica, Rudník, Šemša, Štós, Turňa nad Bodvou, Turnianska Nová Ves, Veľká Ida, Vyšný Medzev, Zádiel, Zlatá Idka, Žarnov;

b) okres Revúca – časti katastrálnych území, ktoré sú súčasťou NP Muránska Planina a jeho ochranného pásma – Gemerský Milhosť, Hucín, Jelšavská Teplica, Mikolčany a Nováčany;

c) okres Rožňava – okrem katastrálnych území Stratená a Dedinky, okrem časti katastrálnych území, ktoré sú súčasťou NP Slovenský raj – Dobšiná a okrem časti katastrálnych území čierna Lehota a Rejdová (hranica kopíruje hranicu CHVÚ017 Muránska planina – Stolica).

Mapu hraníc územnej pôsobnosti Správy NP a BR Slovenský kras nájdete na:

Územná pôsobnosť jednotlivých organizačných zložiek Štátnej ochrany prírody SR.