Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne


Hlásenie poranených chránených živočíchov: +421911485293

Zoznam pracovníkov

Ing. Ján Kilík
riaditeľ správy
jan.kilik@sopsr.sk
Správa Národného parku Slovenský kras
so sídlom v Brzotíne
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
tel.:058 732 68 15
mob.:+421 903 298 230
Jarmila Boršodiová
asistent
jarmila.borsodiova@sopsr.sk
Správa Národného parku Slovenský kras
so sídlom v Brzotíne
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
tel.:058 732 68 15
mob.: +421 903 298 235
MVDr. Andrea Balážová
environmentálna výchova
andrea.balazova.sk@sopsr.sk
Správa Národného parku Slovenský kras
so sídlom v Brzotíne
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
tel.:058 732 68 15
mob.: +421 903 298 237
Ing. János Csík
lesník
janos.csik@sopsr.sk
Správa Národného parku Slovenský kras
so sídlom v Brzotíne
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
tel.:058 732 68 15
mob.: +421 903 298 236
Janka Farkašovská
finančný účtovník
janka.farkasovska@sopsr.sk
Správa Národného parku Slovenský kras
so sídlom v Brzotíne
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
tel.:058 732 68 15
mob.: +421 902 509 191
Ing. Ľubica Hudáková
krajinár
lubica.hudakova@sopsr.sk
Správa Národného parku Slovenský kras
so sídlom v Brzotíne
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
tel.:058 732 68 15
mob.: +421 903 298 232
 Bc. Erik Kiss
strážca
erik.kiss@sopsr.sk
Správa Národného parku Slovenský kras
so sídlom v Brzotíne
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
 tel.:058 732 68 15
mob.: +421 903 298 238
Ing. Magdaléna Maníková
techn.-administratívny pracovník – personalista
magdalena.manikova@sopsr.sk
Správa Národného parku Slovenský kras
so sídlom v Brzotíne
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
tel.:058 732 68 15
mob.: +421 902 530 060
Ing. Štefan Matis
strážca
stefan.matis@sopsr.sk
Správa Národného parku Slovenský kras
so sídlom v Brzotíne
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
tel.:058 732 68 15
mob.: +421 911 390 243
Ing. Norbert Mički
strážca
norbert.micki@sopsr.sk
Správa Národného parku Slovenský kras
so sídlom v Brzotíne
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
tel.:058 732 68 15
mob.: +421 903 298 234
Ing. Milan Olekšák
zoológ
milan.oleksak@sopsr.sk
Správa Národného parku Slovenský kras
so sídlom v Brzotíne
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
tel.:058 732 68 15
mob.: +421 911 390 238
Juraj Popovics
strážca
juraj.popovics@sopsr.sk
Správa Národného parku Slovenský kras
so sídlom v Brzotíne
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
tel.:058 732 68 15
mob.: +421 903 298 239
Mgr. Monika Rákaiová
vedúci kancelárie a manažér pre rozvoj NP
monika.rakaiova.npsk@gmail.com
Správa Národného parku Slovenský kras
so sídlom v Brzotíne
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
tel.:058 732 68 15
mob.: 
Ing. Marián Rusnák
lesník
marian.rusnak.npsk@gmail.com
Správa Národného parku Slovenský kras
so sídlom v Brzotíne
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
tel.:058 732 68 15
mob.: 
Ing. Adriana Szántaiová Oleárová
ekonóm
adriana.szantaiova.olearova.npsk@gmail.com
Správa Národného parku Slovenský kras
so sídlom v Brzotíne
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
tel.:058 732 68 15
mob.:
RNDr. Róbert Šuvada, PhD.
botanik
robert.suvada@sopsr.sk
Správa Národného parku Slovenský kras
so sídlom v Brzotíne
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
tel.:058 732 68 15
mob.: +421 903 298 233
Ing. Ján Svoreň
špecialista – ekológ (LIFE)
jan.svoren@sopsr.sk
ŠOP SR Banská Bystrica

pracovisko
Hámosiho 188
049 51 Brzotín

tel.:058 732 68 15
mob.: +421 910 191 596