Kontakt

Hlásenie poranených chránených živočíchov: +421911485293

Adresa

Správa NP a BR Slovenský kras
Hámosiho 188
049 51 Brzotín

Telefón/fax

058 732 68 15
Fax: 058/734 67 69

Email

pozri v zozname pracovníkov nižšie

Zoznam pracovníkov

pozri v zozname pracovníkov nižšie
Ing. Ján Kilík
riaditeľ správy
jan.kilik@sopsr.sk
Správa NP a BR Slovenský kras
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
tel.:058 732 68 15
mob.:+421 903 298 230
Jarmila Boršodiová
techn.-administratívny pracovník
jarmila.borsodiova@sopsr.sk
Správa NP a BR Slovenský kras
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
tel.:058 732 68 15
mob.: +421 903 298 235
MVDr. Andrea Balážová
environmentálna výchova
andrea.balazova.sk@sopsr.sk
Správa NP a BR Slovenský kras
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
tel.:058 732 68 15
mob.: +421 903 298 237
Ing. János Csík
lesník
janos.csik@sopsr.sk
Správa NP a BR Slovenský kras
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
tel.:058 732 68 15
mob.: +421 903 298 236
Ing. Ľubica Hudáková
krajinár
lubica.hudakova@sopsr.sk
Správa NP a BR Slovenský kras
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
tel.:058 732 68 15
mob.: +421 903 298 232
 Bc. Erik Kiss
strážca
erik.kiss@sopsr.sk
Správa NP a BR Slovenský kras
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
 tel.:058 732 68 15
mob.: +421 903 298 238
Ing. Štefan Matis
strážca
stefan.matis@sopsr.sk
Správa NP a BR Slovenský kras
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
tel.:058 732 68 15
mob.: +421 911 390 243
Ing. Norbert Mički
strážca
norbert.micki@sopsr.sk
Správa NP a BR Slovenský kras
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
tel.:058 732 68 15
mob.: +421 903 298 234
Ing. Milan Olekšák
zoológ
milan.oleksak@sopsr.sk
Správa NP a BR Slovenský kras
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
tel.:058 732 68 15
mob.: +421 911 390 238
Juraj Popovics
strážca
juraj.popovics@sopsr.sk
Správa NP a BR Slovenský kras
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
tel.:058 732 68 15
mob.: +421 903 298 239
RNDr. Róbert Šuvada, PhD.
botanik
robert.suvada@sopsr.sk
Správa NP a BR Slovenský kras
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
tel.:058 732 68 15
mob.: +421 903 298 233
Ing. Ján Svoreň
ekológ LIFE
jan.svoren@sopsr.sk
Správa NP a BR Slovenský kras
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
tel.:058 732 68 15
mob.: