Národný park a Biosférická rezervácia Slovenský kras

Národný park Slovenský kras sa rozprestiera na juhu Slovenska pri hraniciach s Maďarskom v okresoch Rožňava a Košice-okolie. Územie je tvorené sústavou náhorných plošín s množstvom podzemných i povrchových krasových javov, kaňonov riek a tiesňav, ktoré tieto planiny od seba oddeľujú . Na ploche 346 km2 vytvára Slovenský kras svojou prírodnou a kultúrnohistorickou rozmanitosťou jednu z najkrajších oblastí Slovenska a predstavuje najrozsiahlejšie krasové územie planinového typu v strednej Európe. V roku 1977 bolo územie Slovenského krasu ako prvé na Slovensku zaradené do medzinárodnej siete biosférických rezervácií v rámci programu UNESCO Človek a biosféra. Jaskyne Slovenského krasu a priľahlého Aggtelekského krasu v Maďarsku sú zapísané do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO od roku 1995.


Viac...
6. novembra 2018

Hlasujte za víťazný plagát Žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt

Východoslovenské múzeum v Košiciach a Štátna ochrana prírody SR vyhlasuje hlasovanie o víťazný plagát – Žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt. Dlhoročným koordinátorom celoslovenského […]
5. novembra 2018

Deň otvorených dverí Národného parku a Biosférickej rezervácie Slovenský kras

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa NP a BR Slovenský kras pripravila 24. októbra 2018 Deň otvorených dverí, ktorý sa […]
15. októbra 2018

Ošetrenie chránených stromov „Lipy v Rochovciach“

Dňa 8. 10. 2018 ŠOP SR, Správa NP a BR Slovenský kras a Obec Rochovce v zmysle dohody o spolupráci realizovala ošetrenie chránených stromov […]

Užitočné informácie

Medzinárodná noc netopierov
Medzinárodná noc netopierov (International Bat Night) sa každoročne koná počas posledného augustového víkendu. Tento rok to pripadlo na 25.-26. augusta. Viac...
Rok vtáctva, 365 dní ochrany vtáctva.
Národný park Slovenský kras je domovom mnohých vzácnych druhov vtákov. Na ochranu ich biotopov a zabezpečenie ich prežitia a rozmnožovania sa vyhlasujú Chránené vtáčie územia (CHVÚ). Do územnej pôsobnosti Správy NP Slovenský kras patria 4 CHVÚ: CHVÚ Slovenský kras, CHVÚ Volovské vrchy, časť CHVÚ Košická kotlina a časť CHVÚ Muránska planina-Stolica. Práve tieto územia sú dôležitými zastávkami na migračných trasách sťahovavých vtákov. Svetový deň sťahovavého vtáctva sa oslavuje dvakrát ročne, druhú májovú (teraz 12. mája) aj októbrovú sobotu (13. októbra). Avšak aby oslavy, rôzne akcie a praktická a vzdelávacia činnosť na záchranu vtáctva boli ešte úspešnejšie a účinnejšie po celom svete, môžu sa podujatia organizovať počas celého roka, kedykoľvek v krajine migrujú vtáky, alebo sa vyskytujú sťahovavé druhy. Prispôsobujeme sa my migrácii vtáctva a nie ona nám.
Viac...
Čo robiť keď stretnem ranené zviera
V prípade, že nájdete poraneného chráneného živočícha, volajte: 112 alebo 0911 485 293. Náš pracovník živočícha prevezme a zabezpečí následnú starostlivosť.
Viac...