Environmentálna výchova

V školskom roku 2017 / 2018 sme pripravili novú ponuku ekovýchovných programov vo forme prednášok a besied pre záujemcov z materských škôl, základných škôl a gymnázií, ktoré sú v územnej pôsobnosti Správy NP a BR Slovenský kras (okres Rožňava a časť okresu Košice – okolie).
Ponuka programov pre MŠ. Ponuka programov pre ZŠ a Gymnáziá.
Viac o envirovýchove...

Online sledovanie bocianov

Dnešné technické vymoženosti nám umožňujú pozorovať život bociana bieleho priamo na jeho hniezde pomocou web kamery a internetu. Hniezdo bociana bieleho na komíne kaštieľa, sídla správy NP a BR Slovenský kras v Brzotíne, je kamerou snímané už od roku 2010. Vďaka spoločnosti VEGAnet s.r.o., poskytovateľovi internetového pripojenia v Rožňave a okolí, ktorá nás podporila bezplatným internetovým pripojením pre online sledovanie hniezda môžme nahliadnuť do intímneho života bocianov v čase od príletu do odletu bocianov na stránkach: www.bociany.sk, www.vtaky.sk, www.kukaj.sk.
Dňa 26.6.2018, ráno sa bude prevádzať oprava kamery, prenos z bocianieho hniezda bude na ten čas prerušený.

Národný park a Biosférická rezervácia Slovenský kras

Národný park Slovenský kras sa rozprestiera na juhu Slovenska pri hraniciach s Maďarskom v okresoch Rožňava a Košice-okolie. Územie je tvorené sústavou náhorných plošín s množstvom podzemných i povrchových krasových javov, kaňonov riek a tiesňav, ktoré tieto planiny od seba oddeľujú . Na ploche 346 km2 vytvára Slovenský kras svojou prírodnou a kultúrnohistorickou rozmanitosťou jednu z najkrajších oblastí Slovenska a predstavuje najrozsiahlejšie krasové územie planinového typu v strednej Európe. V roku 1977 bolo územie Slovenského krasu ako prvé na Slovensku zaradené do medzinárodnej siete biosférických rezervácií v rámci programu UNESCO Človek a biosféra. Jaskyne Slovenského krasu a priľahlého Aggtelekského krasu v Maďarsku sú zapísané do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO od roku 1995.


Viac...
8. júna 2018

„Za krásami Slovenského krasu“

Dňa 7. júna 2018 ŠOP SR, Správa Národného parku Slovenský kras v Brzotíne a Gemerská knižnica P. Dobšinského v Rožňave zorganizovali […]
25. mája 2018

25. výročie Dohovoru o biologickej diverzite

Rok 2018 je výnimočným rokom pre ochranu biodiverzity, nakoľko Dohovor o biologickej diverzite oslavuje svoje 25. výročie vstupu do platnosti. Sekretariát […]
11. mája 2018

Deň Zeme 2018

22. apríla si každý rok pripomíname, ako je pre nás naša Zem dôležitá a prečo by sme si ju mali […]

Užitočné informácie

Rok vtáctva, 365 dní ochrany vtáctva.
Národný park Slovenský kras je domovom mnohých vzácnych druhov vtákov. Na ochranu ich biotopov a zabezpečenie ich prežitia a rozmnožovania sa vyhlasujú Chránené vtáčie územia (CHVÚ). Do územnej pôsobnosti Správy NP Slovenský kras patria 4 CHVÚ: CHVÚ Slovenský kras, CHVÚ Volovské vrchy, časť CHVÚ Košická kotlina a časť CHVÚ Muránska planina-Stolica. Práve tieto územia sú dôležitými zastávkami na migračných trasách sťahovavých vtákov. Svetový deň sťahovavého vtáctva sa oslavuje dvakrát ročne, druhú májovú (teraz 12. mája) aj októbrovú sobotu (13. októbra). Avšak aby oslavy, rôzne akcie a praktická a vzdelávacia činnosť na záchranu vtáctva boli ešte úspešnejšie a účinnejšie po celom svete, môžu sa podujatia organizovať počas celého roka, kedykoľvek v krajine migrujú vtáky, alebo sa vyskytujú sťahovavé druhy. Prispôsobujeme sa my migrácii vtáctva a nie ona nám.
Viac...
Čo robiť keď stretnem ranené zviera
V prípade, že nájdete poraneného chráneného živočícha, volajte: 112 alebo 0911 485 293. Náš pracovník živočícha prevezme a zabezpečí následnú starostlivosť.
Viac...
Územná pôsobnosť Správy NP a BR Slovenský kras
Správa NP a BR Slovenský kras so sídlom v Brzotíne má územnú pôsobnosť na území NP Slovenský kras a jeho ochranného pásma Viac...
Územná pôsobnosť jednotlivých organizačných zložiek Štátnej ochrany prírody SR.